நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், ஜனவரி 10, 2013

திருப்பாவை - 27

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை
திருப்பாசுரம் - 27
கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன்
கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா! உன் தன்னைப்
பாடிப்பறை கொண்டு யாம்பெறு சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே, தோள்வளையே, தோடே, செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம்
ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே, பாற்சோறு
மூடநெய் பெய்து, முழங்கை வழிவாரக்
கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர்  ம்பாவாய்!...


கூடாரை -ிலும் ேரை - சேரிரும்பை,

அன்புடன் கூடார், அறிவுடன் கூடார், பண்புடன் கூடார், பணிவுடன் கூடார் - 

இப்பி - ிலும் , எற்கும் - ூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தனே!...

உன்னுடைய புகழினைப் பாடி அல்லவா நாங்கள் நோன்புப் பொருள்களான - பெரும் பறையினைப் பெற்றோம். பின்னும் நாங்கள் உன்னிடமிருந்து  நாடு புகழும் வகையில் பரிசுகள் எனும் சன்மானங்களைப்  பெறுகின்றோம்... கை நிறைய  வளையல்கள், தோள் வளைகள், காதணிகள், சின்னஞ்சிறிய செவிப்பூக்கள், பாதங்களில் அணிய சலங்கைகள் இன்னும் பற்பல ஆபரணங்களையும் அணிந்து ிழ்வோம். 
புத்தம் புதிய ஆடைகளைப் பெருமையுடன் உடுத்திக் கொள்வோம். 

ும்ாலில்  ச்சிசிுடன் நல்ல ம்பின் சர்க்கையைச் சேர்த்ங்கிட்ட, அந்ப் ங்க மூடும்படியாக நறுமணம் கமழும் நெய்ின நிறைத்து''சர்வம் ஸ்ரீ ிரஷ்ார்ப்பம்'' என்று சர்ப்பித் ,

முழங்கை வழியே நெய் வழியும்பி -ங்கை - ால் சோற்ற உண்ணும் போதும் உன்னை  நினைந் உண்போம்!...

ஞ்சம் நெகிழ்ந்- நெய்யுடன் மிழ்ச்சியும் ங்கி வியும்ி உண்போம்!..

ங்கோ பங்கல்!...
ங்கோ பங்கல்!...
ங்கோ பங்கல்!...

எவ்வித பேதங்களும் இன்றி, அடியவர்களும்  அன்பர்களும் - அனைவரும் - 

உன் நினைவில் - ஒன்றாகக் கூடி - குளிர்ந்து இருப்போம்!...

கோபாலா சரணம்!....கோவிந்தா சரணம்!...
நன்றி - ரதி, தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..