நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வெள்ளி, ஜனவரி 31, 2020

வெள்ளித் திருவிளக்கு 1

ஒவ்வொரு சொற்களும் தேன் துளிகள்...

இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால்
அமுதத்தில் ஊறிய அருஞ்சுவைக் கனிகள்...

அன்னை அபிராமவல்லியில் அருள் நோக்கினால் 
அன்று அபிராமபட்டரின் திருவாக்கில் உதித்த மாணிக்கங்கள்...

அபிராமபட்டர் அருளிய அபிராமி திருப்பதிகத்தின் திருப்பாடல்கள்
அனைத்தும் தனித்துவமாக விளங்குபவை...

தை மாதத்தின் வெள்ளிக் கிழமை...
மங்கலகரமான நாள்...

நாளும் நமது பிரார்த்தனையாக
அபிராமி திருப்பதிகத்தின் முதற்பாடலாகிய
இந்தத் திருப்பாடல் இருக்கட்டும்... 


கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும்
ஓர் கபடு வாராத நட்பும்
கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும்
கழுபிணி இலாத உடலும்
சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் 
தவறாத சந்தானமும்
தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் 
தடைகள் வாராத கொடையும் 
தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் 
ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும்
துய்யநின் பாதத்தில் அன்பும் உதவிப் பெரிய 
தொண்டரொடு கூட்டு கண்டாய்
அலையாழி அரிதுயிலும் மாயனது தங்கையே
ஆதிகடவூரின் வாழ்வே
அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத சுகபானி
அருள்வாமி .. அபிராமியே!...


புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புதுப் பூங்குவளைக்
கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடிநம் காரணத்தால்
நண்ணி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடுவிருக்கப்
பண்ணி நம் சென்னியில்மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே!.. (041)

ஓம் சக்தி ஓம்
ஃஃஃ

வியாழன், ஜனவரி 30, 2020

சத்திய தரிசனம்

இன்று காந்திஜி அமரத்வம் எய்திய நாள்..

அண்ணலின் சத்திய சோதனையின் 
இறுதி அத்தியாயத்திலிருந்து 
சில துளிகள்..  
***

என்னுடைய சத்திய சோதனைகள் அதிக மதிப்பு வாய்ந்தவை என்று நான் கருதுகின்றேன்..

(ஆனால்) அந்த மதிப்பு நன்றாகப் புலப்படும்படியாகச் செய்திருக்கின்றேனா என்பதை நான் அறியேன்..

உள்ளதை உள்ளபடியே எடுத்துக் கூறுவதற்கு என்னால் இயன்றவரை சிரமம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று மாத்திரமே நான் கூற முடியும்..

எந்தவிதமாக நான் சத்தியத்தைக் கண்டு கொண்டேனோ, அதே விதமாக அதை விவரிப்பதே எனது இடையறாத முயற்சியாக இருந்து வந்திருக்கின்றது..


சத்தியத்தைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என்பதை ஒரே மாதிரியான அனுபவங்கள் எனக்கு உறுதியாக உணர்த்தியிருக்கின்றன..

சத்தியத்தை தரிசிப்பதற்குள்ள ஒரே மார்க்கம் அஹிம்சை தான்!.. - என்பதை,

இந்த (சத்திய சோதனை) அத்தியாயங்களின் ஒவ்வொரு பக்கங்களும் (வாசகருக்கு) உணர்த்தவில்லை எனில்,

இந்த அத்தியாயங்களை எழுதுவதற்கு நான் எடுத்துக் கொண்ட சிரங்கள் எல்லாம் வீணாயின - என்றே கொள்வேன்..


சத்தியத்தின் தோற்றத்தை, நான் அவ்வப்போது கணநேரம் கண்டு கொண்டது மட்டுமே - சத்தியத்தின் விவரிக்க ஒண்ணாத பெருஞ்சோதியைத் தெரிந்து கொண்டதாக ஆகாது..

பிரபஞ்சம் அனைத்திலும் நிறைந்து நிற்பதான சத்திய வடிவத்தினை -
நேருக்கு நேராக ஒருவர் தரிசிக்க வேண்டுமாயின் -

மிகத் தாழ்ந்த உயிரையும் தன்னைப் போலவே நேசிக்க முடிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்..

ஆசாபாசங்கள் இன்னும் என்னுள்ளத்தினுள்ளே மறைவாக தூங்கிக் கிடக்கின்றன..

அவை இன்னும் என்னிடம் இருக்கின்றன என்பதான எண்ணம் என்னைத் தோலிவியுறச் செய்துவிடவில்லையாயினும் அவமானப்படும்படி செய்கின்றது..

அனுபவங்களும் சோதனைகளுமே என்னை நிலைபெறச் செய்து,
ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன..


ஆனால் -

இன்னும் நான் கடக்க வேண்டிய மிகக் கஷ்டமான பாதை எனக்கு முன்னால் இருக்கின்றது என்பதனை அறிவேன்..

என்னை நான் அணுவிற்கும் அணுவாக ஆக்கிக் கொண்டுவிட வேண்டும்..

தன்னுடன் உயிர் வாழ்வன எல்லாவற்றிற்கும் கடையனாகத்
தன்னைத் தானே விருப்பத்துடன் ஆக்கிக் கொள்ளாத வரையில்
ஒரு மனிதனுக்கு விமோசனமே கிடையாது என்பதையும் நான் அறிவேன்..
***


வாழ்கநீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம்
தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறிக்கெட்டு
பாழ்பட்டு நின்றதாமோர் பாரத தேசந்தன்னை
வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா.. நீ வாழ்க வாழ்க!.. 
-: மகாகவி பாரதியார் :- 

அண்ணலின் 
பாதக் கமலங்களுக்கு
அஞ்சலி.. 
*** 

ஞாயிறு, ஜனவரி 26, 2020

வாழ்க பாரதம்

எங்கள் பாரத தேசம் என்று 
தோள் கொட்டுவோம்!..


அனைவருக்கும் 
குடியரசு தின நல்வாழ்த்துகள்!..
***


எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
இருந்ததும் இந்நாடே - அதன்
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
முடிந்ததும் இந்நாடே - அவர்
சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து
சிறந்ததும் இந்நாடே - இதை
வந்தனை கூறி மனதில் இருத்தி என்
வாயுற வாழ்த்தேனோ - இதை
வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம்
என்று வணங்கேனோ!..
***
Sukhoi Su-30-MKI

வெள்ளிப்பனி மலையின் மீதுலாவுவோம் - அடி
மேலைக்கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்!.. 
பள்ளித் தலமனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் - எங்கள்
பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம்!..
-: மகாகவி பாரதியார் : - 
Army Contingent- led by Captain Divya Ajith
Navy Contingent  Led by  Lt.Commander Sandhya
Air Force Contingent  led by Squadran Leader  Sneha  Shehavath

ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா வா வா
உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா
களி படைத்த மொழியினாய் வா வா வா
கடுமை கொண்ட தோளினாய் வா வா வா!...

தெளிவு பெற்ற மதியினாய் வா வா வா
சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா
எளிமை கண்டு இரங்குவாய் வா வா வா
ஏறு போல நடையினாய் வா வா வா!..
-: மகாகவி பாரதியார் :- 


சத்ய மேவ ஜயதே!.. 
வாய்மையே வெல்லும்!.. 
(முண்டக உபநிஷத்) 

  

வெளியிலிருந்து வந்த விஷக்கிருமிகள் 
வெருண்டோடிப் போகட்டும்!..
உடன் பிறந்த கொடுநோய்கள் 
உருக்குலைந்து தொலையட்டும்!..வெல்க பாரதம்
வாழ்க பாரதம்!..

ஜெய் ஹிந்த்!.. 
* * *

வெள்ளி, ஜனவரி 24, 2020

அமுத நிலா

இன்று தை அமாவாசை.

கிட்டத்தட்ட  215 ஆண்டுகளுக்கு முன், இதே  - தை அமாவாசை நாள்.

தலம் : - திருக்கடவூர்.

இடம் : - வம்பளந்தான் திண்ணை.

நேரம் : - (அறியாமை) சாயுங்காலம்.

சூழல் :- ஊர் முழுதும் அழுத்தமான மௌனம் .

 அதே சமயம் பரபரப்பு.. என்ன நடக்குமோ என்ற திகைப்பு!..


'' என்னவாம்!?..''

'' நம்ம சுப்ரமண்ய குருக்கள் இருக்காரே!..''

'' யாரு?.. அம்பாள் சந்நிதியில உட்கார்ந்துகிட்டு போற வர்ற பொண்ணுங்களை அபிராமி.. அபிராமி..ன்னு வம்புக்கு இழுப்பாரே.. அவரா?..''

'' அவரே தான்.. இன்னைக்கு சரியா மாட்டிக் கொண்டார்!..''

'' யார் கிட்டே!..''

'' மகராஜா..கிட்டே!..''

''..என்னது மகராஜாவா!.. அவர் எங்கே இங்கே வந்தார்?.. நான் மாயவரத்ல இருந்து இப்பதானே வர்றேன்.. கொஞ்சம் புரியும்படி சொல்லு..''

'' தஞ்சாவூர்ல இருந்து சரபோஜி மகராஜா பூம்புகார் கடல் கரைல அமாவாசை தர்ப்பணம் செய்துவிட்டு -  இங்கே அம்பாளை தரிசிக்க வந்திருக்கார்..''

'' ம்!..''

'' கோயிலுக்கு வந்தவர் .. கோயில்ல நம்ம சுப்ரமணியம் அரை மயக்கத்தில இருக்கிறதை பார்த்து விட்டார்..''

'' அடடே!..''


'' நம்ம ஆளுங்க குருக்களோட அடாவடிகளை சொன்னப்போ ராஜா நம்பற மாதிரி இல்லை!.. ராஜாவே அவரைப் பார்த்து,

குருக்களே!.. இன்னிக்கு என்னங்காணும் திதி..ன்னு கேட்டதும், அரை மயக்கத்தில் இருந்த சுப்ரமணி பௌர்ணமி… ன்னு உளறிட்டார்!..''

'' அடப்பாவி மனுஷா!.. நெறஞ்ச அமாவாசை!.. அதுவும் தை அமாவாசை!.. ''

'' அப்பறம் என்ன!.. இன்னிக்கு பௌர்ணமின்னா ஆகாயத்தில நிலா வருமா.. ன்னு .. ராஜா கேட்க… 
இவரும்.. வரும் போய்யா.. சர்தான்.. அப்படின்னுட்டார்...''

'' ராஜா கடுப்பாயிட்டார். இன்னிக்கு சாயுங்காலம் நிலா வரல்லேன்னா.. உன்னைய அடுப்புல போட்டு வறுத்துடுவேன்னுட்டார்.. ''

'' அடடா!..''

'' அவருக்காக  நெருப்பு மூட்டி - அதுக்கு மேல ஊஞ்சல் கட்டி இருக்காங்க!.. ''

''அடப்பாவமே.. புள்ளகுட்டிக்காரர் ஆச்சே!... கோயிலுக்கு வந்தோமா.. பஞ்சாங்கம் படிச்சு ரெண்டு பாட்டு பாடுனோமா..ன்னு இல்லாம.. வம்பை விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டாரே!.. சரி..  போனா போவுது குருக்களை விட்டுடுங்க.. ன்னு  அவருக்காக யாரும் ராஜாக்கிட்டே பேசலியா!..''

'' யார் பேசுவா?.. எப்ப பாத்தாலும்.. அவனோட என்ன கூட்டு!.. இவனோட என்ன சேர்த்தி..ன்னு  புலம்பிக்கிட்டே இருந்தா யார் தான் அவரை பக்கத்தில சேர்த்துக்குவாங்க!.. நீயே சொல்லு!..''

'' அதுவும் சரிதான்!...''

'' அதுவும் இல்லாம.. கோயிலுக்கு வர்ற பொண்ணுங்களைப் பார்த்து நீ அம்பாள் மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னாக் கூட பரவாயில்லே!..  நீ வராஹி மாதிரி இருக்கே.. நீ பத்ரகாளி மாதிரி இருக்கே.. நீ சாமுண்டி மாதிரி இருக்கே...ன்னு சொன்னா.. நம்ம ஊரு பொண்ணுங்களுக்கு கோவம் வருமா.. வராதா?..''

'' வரும் தான்.. ஆனாலும் பாவங்க.. நம்ம குருக்கள்!.. ''

'' நீங்க வேறே...  ராஜாக்கிட்டேயே உளறிட்டோமே.. அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் கூட குருக்கள் கிட்ட இல்லையே!.. ''

'' அப்படியா!..''


'' என்ன அப்படியா?.. எல்லாம் அவ பாத்துக்குவா.. அவ தானே என்னய இந்த மாதிரி பேச வெச்சி வம்புல மாட்டி விட்டா... அப்படி இப்படின்னு ஒரே பிடிவாதம்.. அதனால தான் இப்ப சிக்கல்ல சிக்கி ஊஞ்சல்ல ஆடப்போறார்..''

'' சரி .. அப்ப இதுக்கு என்னதான் முடிவு?..''

'' முடிவா.. அதை அவரே தேடிக்கிட்டார்!.. அம்பாள் எனைக் காப்பாத்துவா.. ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். கீழே நெருப்பை உண்டாக்கி மேலே ஊஞ்சல் தொங்க விட்டிருக்காங்க.. அதுல இருந்து தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில.. பாடப் போறார் நம்ம சுப்ரமணி!.. ''

'' நெருப்பு மேலே பாட்டா!?.. ''

'' ஆமா.. அந்தாதி..ன்னு ஒரு பாட்டு வகை இருக்கு .. ஒரு செய்யுள் பாடிட்டு அதோட கடைசில உள்ள எழுத்து அசை, சீர்,  ....''

'' இதெல்லாம் நமக்குப் புரியாதுங்க.. தெளிவா சொல்லுங்க..''

'' ஒரு செய்யுள் பாடிட்டு அதோட கடைசி சொல்லை - அடுத்த செய்யுளோட முதல் சொல்லாக வச்சி பாடுறது.. அதுக்குப் பேர் தான் அந்தாதி.. அந்த மாதிரி பாடுறதா இருக்கிறார்..இப்ப புரியுதா!.. ''

'' புரியுது.. நல்லாவே புரியுது!.. அப்போ.. பாட்டு பாடுனா நிலா வருமா!?..''

'' யாருக்குத் தெரியும்!.. அங்கே போய் பார்த்தால் தானே தெரியும் .. நான் அதுக்குத் தான் கோயில் வாசலுக்குப் போறேன்!..''

'' அப்போ.. சாமி கும்பிட இல்லையா?.. ''

'' அதுக்கெல்லாம் வயசான காலத்தில பாத்துக்கலாம்!..''

'' அப்போ... நானும் வர்றேன்!... என்ன தான் நடக்குதுன்னு பாக்கணும்!..''

'' ஆமா.. ஏதோ.. பாட்டு சத்தம் காதுல விழலே!...''

'' ஆமாமா!.. குருக்கள் தான் பாடுறார்... அப்ப முன்னாலேயே கச்சேரிய ஆரம்பிச்சுட்டாரா!..'' 

'' இரு ..இரு.. என்ன இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு.. ஊரே கூடி நிக்குது போல.. முதல்ல பாட்டைக் கவனி.. ''விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன 
வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அவ்வழி கிடக்கப் 
பழிக்கே உழன்று வெம்பாவங்களே  செய்து பாழ்நரகக்
குழிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு என்ன கூட்டு இனியே!..

'' கேட்டியா.. இப்பவும் என்ன சொல்றார் பார்.. கயவர்  தம்மோடு என்ன கூட்டு.. ன்னு.. அதாவது நம்மள ... அட ஏன் மேல இடிக்கிறே!.. கண்ணு தெரியலயா?.. பட்டப் பகல் மாதிரி நிலவு இருக்குறப்ப!...''

'' நிலவா!... அது எங்கேயிருந்து வந்திச்சி.. இன்னிக்கு அமாவாசை.. மறந்து போச்சா!..''

'' என்ன உளர்றே!.. இவ்வளவு வெளிச்சம் நிலவு இல்லேன்னா எப்படி வரும்!?.. ஆ.. ஆ.. அதோ.. பார்யா.. நிலா.. வானத்து.. மேலே!..''

'' என்னா அதிசயமா இருக்கு!.. நம்பவே முடியலயே!.. இப்படியும் நடக்குமா!.. ''

'' நடந்திருக்கே!..  குருக்கள் விஷயமான ஆள்தான்யா!.. பாட்டு பாடி நிலாவ கொண்டாந்துட்டாரே!..''

'' இங்கே பாரு... அன்னிக்கு அவரை குறை சொன்ன  பொண்ணுங்கள்ளாம் ... இப்ப ஓடிப்போய் அவர் கால்ல விழுந்து கும்புடுறதை!.. அப்பப்பா.. இந்தப் பொண்ணுங்கள நம்பவே முடியலயே...''


'' கோயில்ல குடியிருக்கிற அம்பாளையே நம்ப முடியலையே... இவ தானே அன்னிக்கு பௌர்ணமி.. இன்னிக்கு அமாவாசை.. ன்னு உருவாக்கி வெச்சா.. இப்ப - அவளே.. பாட்டுக்கு மயங்கி நிலாவைக் காட்டிட்டாள்... ன்னா!..''

'' அதுவும்..  தமிழ் பாட்டுக்கு!.. அம்பாளே மயங்கிட்டாள்...ன்னு அர்த்தம்!..''

'' நாம தான் குருக்களப் பத்தி தப்பு கணக்கு போட்டுவிட்டோம்.. அங்கே பார்.. ராஜாவே எந்திரிச்சு வந்து குருக்களைக் கட்டிப் பிடிச்சுக்கிட்டு ... என்னது.. அபிராமி பட்டர்..ன்னு பட்டயமா!.. சரிதான்.. நல்ல மனுஷனுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டியது தான்யா!..''

'' இன்னும் பாடறார்.. கேளுங்க.. ஆஹா!.. மனசு கரையுதே... ''

உடையாளை ஒல்கு செம்பட்டு உடையாளை ஒளிர்மதிசெஞ் 
சடையாளை வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை தயங்கு நுண்ணூல் 
இடையாளை எங்கள் பெம்மான் இடையாளை இங்கு என்னை இனிப்
படையாளை உங்களையும் படையா வண்ணம் பார்த்திருமே!...

'' பார்.. பார்.. அம்பாளை நமக்கெல்லாம் தரிசனம் செய்து வைக்கிறார்.. ஆஹா.. தாயே.. தயாபரி.. எங்க பிழையெல்லாம் பொறுத்துக்கம்மா!.. எங்களுக்கு நல்ல புத்தியக் கொடும்மா!.. அபிராமி!.. அபிராமி!..''

'' என்னய்யா.. கண்ணுல ... ''

'' ஆனந்த கண்ணீர்!..  ஐயா!.. ஆனந்தக் கண்ணீர்!..
உங்க கண்ணுலயுந்தான்.. கண்ணீர் வருது!.. ''

'' நாம எல்லாம் குருக்களை தப்பு தப்பா சொல்லியும், அவரு நமக்கும்  அம்பாள் தரிசனம் செஞ்சு வெக்கிறார்..ன்னா..  அவரு தான்யா மனுசன்..''

'' உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சித்திலகம் ..ன்னு ஆரம்பிச்சு - நெஞ்சில் எப்போதும் உதிக்கின்றதே!.. ன்னு நூறு பாட்டு பாடி அந்தாதிய பூர்த்தி செஞ்சிருக்கிறார்!..'' 

'' நூல் பயன் என்ன சொல்றார்..ன்னு கவனி..''

ஸ்ரீ அபிராமவல்லி  
ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டம் எல்லாம் 
பூத்தாளை மாதுளம்பூ நிறத்தாளை புவி அடங்கக் 
காத்தாளை ஐங்கணை பாசாங்குசமும் கரும்பும் அங்கை 
சேர்த்தாளை முக்கண்ணியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லையே!..

'' கேட்டீங்களா.. அம்பாளைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லை.. ன்னு.. சொல்லி நம்ம கண்ணைத் தெறந்து வச்சிருக்கார்.. ''

'' வாங்க நாமளும் போய் அவர்கிட்ட நல்லதா நாலு வார்த்தை பேசுவோம்.. இனிமே.. எனக்கு அபிராமி தான் விழித்துணையும்.. வழித்துணையும்!..''

'' எனக்குந்தான்!..''

அபிராம பட்டர் வாழ்க!.. வாழ்க!..
அபிராமவல்லி வாழ்க!.. வாழ்க!..
அமிர்தகடேசர் வாழ்க!.. வாழ்க!..

- : ஓம் சக்தி ஓம் :-
ஃஃஃ

வெள்ளி, ஜனவரி 17, 2020

கோலாட்டம்

பொன்னளந்த மாரியம்மன் கோயிலின் எதிரிலிருந்த பெருந்திடல் வண்ண வண்ண கொடிகளாலும் தோரணங்களாலும் களைகட்டியிருந்தது..

இன்று கன்னிப் பொங்கல் என்று கிராமம் முழுதும்
அங்கே கூடியிருக்க ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்..


பட்டுப் பாவாடை தாவணி மல்லிகைக் கூந்தலுடன்
தேன்சிட்டுக்களாக இளம்பெண்கள் ஒருபக்கம்...

நாங்க மட்டும் எளைச்சவங்களா!..
என்று விடலைப் பசங்களின் அலம்பல்கள் மறுபக்கம்...

அந்த மேடையில் விழா அமைப்பாளர்கள் மார்கழி மாத கோலப் போட்டிகளின் திறமையாளர்களை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்...

திரண்டிருந்த கூட்டத்தில் நமக்குப் பழக்கமான முகங்கள்...

அதோ தமிழ்ச்செல்வி அக்காவும் தாமரைச் செல்வியும்!...

அவர்களது தோழி செண்பகம் இந்த ஊரில் தான் வாழ்க்கைப்பட்டிருக்கிறாள்...

அவளது அன்பு அழைப்பின் பேரிலேயே - இங்கு வருகை...

செண்பகமும் அவர்களுடன் தான் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள்...

அந்த சின்ன கிராமத்தின் எல்லாத் தெருப் பெண்களுக்கும்
மகிழ்ச்சியில் திளைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்......

எவருடைய மனமும் நோகக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தனர் மக்கள்..

நன்றி - ஓவியர் திரு மாரியப்பன்  
மார்கழி முழுதும் விடியற்காலையில் எழுந்து
குளித்து முழுகி மாடத்தில் திருவிளக்கை ஏற்றி வைத்து
பனித் தலை வீழத் தத்தமது வாசலில் மங்கலக் கோலமிட்டு
அலங்கரித்த அனைவருக்கும் பரிசுகள் கிடைத்துக் கொண்டிருந்தன..

அக்கா... இது முடிஞ்சதும் எங்க கலைக்குழுவோட கோலாட்டம்!... - என்றாள் செண்பகம்....

போன வருசத்துக்கு முன்னால அக்கா கும்மிப் பாட்டு பாடுனாங்க... இல்லையா!.. - என்றாள் தாமரை...

ஆமாம்... நல்லா நினைவு இருக்கு... ஆனா இன்றைக்கு பதினாறு பேர்... ஒரே வயசுப் புள்ளைங்களா சேர்ந்து கோலாட்டம்... அதனால தான் அக்காவை சேர்த்துக்க முடியலை... அடுத்த வருசம் பார்க்கலாம்!.. - என்று சிரித்தாள் செண்பகம்...

யம்மாடி அன்னைக்கு ஏதோ கும்மிப் பாட்டு.. இது கோலாட்டம் கஷ்டம்ப்பா!... நம்ம உடம்பும் கனத்துப் போச்சு!.. - தமிழ்ச்செல்வியும் சிரித்தாள்...

திடீரென ஆரவாரம்...

இதோ!.. நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த கோலாட்ட நிகழ்ச்சி!.
மல்லிகைக் கலைக்குழுவினர் மேடைக்கு அழைக்கப்படுகின்றார்கள்!...

அக்கா... கூப்புட்டுட்டாங்க!.. நான் போய்ட்டு வர்றேன்... - செண்பகம் மேடையை நோக்கி விரைந்தாள்...

விடலைகளின் கூச்சல் விண்ணைப் பிளந்தது...

இளம் வயதுப் பெண்கள் வளைக்கரங்களில்
வண்ண வண்ணக் கோல்களுடன் மேடையில் கூடிக் குழுமினார்கள்...

சுற்றிச் சுழன்று ஆடி வருவதற்கு ஏதுவாக மேடை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு
அங்கிருந்த வில்லங்க விடலைகள் கீழிறக்கி விடப்பட்டனர்...

கோலாட்டப் பாட்டைப் பாடுவதற்காக ஒரு மூதாட்டி மேடையேற
பாட்டுக்கு இடையில் அழகூட்டுவதற்காக இரட்டை நாயனங்களும் தவில்களும் மேடையேறின...

அந்த மூதாட்டியார் கோயிலைப் பார்த்து
வணங்கி விட்டு பாடத் தொடங்கினார்


கோலாட்டம் வண்ணக் கோலாட்டம்
வருந்தமிழ் அழகே ஒளியாட்டம்
பொன்னளந்த மாரி அருளாட்டம்
பூத்து வரவேணும் புகழாட்டம்...

தந்த தனந் தானா தன நானா...
தந்த தனந் தானா தன நானா...

இளம்பெண்களின் கைவளையோடு
சடக்..சடக்!.. என, ஒருமித்த ஒலி எழுந்து பரவியது///

கோல்களின் ஒலியோடு நாயனமும் தவிலும் சேர்ந்திசைக்க
ஓ!... வென ஆரவாரம் எங்கெங்கும்!...

குங்குமத்துக் குலமகள் கோலாட்டம்
தங்கத் தமிழ்ப் பாட்டு அமுதாட்டம்...
பொங்கு நதிப் பொன்னி நீராட்டம்
சந்தம் தரும் மங்கலக் கோலாட்டம்!...

சிங்கமகள் எழில் தங்கத் தமிழாட்டம்
சின்னஞ்சிறு நெற்றி பிறையாட்டம்..
சின்ன இதழ் குங்குமச் சிமிழாட்டம்
துள்ளி வரும்நடை புள்ளி மானாட்டம்!...


தந்தந் தன வளையும் இசையாட்டம்
தங்க விரல் அழகும் தளிராட்டம்...
தந்தந் தன தனங்கள் மலராட்டம்
தனந் தந்திடும் தாமரை மகளாட்டம்!...

சீறி வரும் நேரம் புலியாட்டம்
பேசி வரும் நேரம் கிளியாட்டம்...
அள்ளித் தரும் நேரம் முகிலாட்டம்
அவள் ஆடி வரும் நேரம் மயிலாட்டம்!....

கன்னங் கருவிழிகள் வண்டாட்டம்
கன்னி இவள் அழகு செண்டாட்டம்...
சிற்றிடையும் பட்டு வண்ண நூலாட்டம்
பொன்மகளைப் பாடுவதில் கொண்டாட்டம்!..

செல்ல மகள் சீற்றம் கனலாட்டம்
செல்வ மகள் நடந்தால் புனலாட்டம்...
புல்லர்களை அழிப்பாள் அனலாட்டம்
புன்னகைத்து நடப்பாள் நிழலாட்டம்!...

பெண்களின் கோலாட்டத்துடன் பாடலும் இசையும் ஒன்றி நிற்க
தேன் சுவைத்த வண்டாட்டம் கூட்டம் கிறங்கி இருந்தது...

அடுத்த அரை மணிநேரத்தில் பொன்னளந்த மாரி பூப்பல்லக்கில் திருவீதி எழுந்தருளினாள்...

அம்பாளின் முன்பாக குலவையுடன் கோலாட்டம் ஆடினர் குமரிகள்...

ஊர் கூடி அம்பாளை வணங்கி நிற்க
திருச்சாம்பலும் குங்குமமும் சித்ரான்னங்களும் விநியோகம் ஆயின...

செண்பகம் ஓடி வந்தாள்...

அக்கா!.. எப்படி இருந்தது அக்கா?.. - ஆவலுடன் விரிந்தன செண்பகத்தின் விழிகள்...

ஒரு பேச்சும் இன்றி செண்பகத்தை அணைத்துக் கொண்டு உச்சி முகர்ந்தாள் தமிழ்ச்செல்வி...

நாங்களும் உங்க கூட ஆடலையே..ன்னு இருக்கு!.. - என்றாள் தாமரைச்
 செல்வி...

மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தது...

தஞ்சாவூர்க்காரங்க வாங்க!.. - என்றழைத்த பூசாரியார் -
அம்பாள் அணிந்திருந்த மாலையை தாம்பாளத்தில் வைத்து
தாம்பூலம் சந்தனத்துடன் இருவருக்கும் வழங்கினார்...

இரவு முன்னெடுத்து நடந்த வேளையில்
அனைவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்ட
அக்கா தமிழ்ச்செல்வியும் தாமரைச்செல்வியும்
இல்லம் நோக்கி விரைந்த வேளையில் -

கன்னிப் பொங்கல் விழாவின் ஒரு பகுதியாக
வாண வேடிக்கை தொடங்கியிருந்தது...


அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துகள்
எங்கெங்கும் மங்கலம் தங்கட்டும்..

வாழ்க நலம்.. 
ஃஃஃ