நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

புதன், ஏப்ரல் 21, 2021

ஸ்ரீ ராம.. ராம..

   

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
இன்று ஸ்ரீ ராம நவமி..


ஒரு சொல் ஒரு வில் ஒரு இல் -
என்றுரைப்பர் ஆன்றோர்..

இவையே நம்மை
மேல் நிலைக்கு இட்டுச் செல்வன.


ராம ஜயம் ஸ்ரீ ராம ஜயம்
ராமனின் கைகளில்
நான் அபயம்...


ராம் ராம்.. ராம் ராம்..
ராம் ராம்!..
***

வாழ்க வையகம்.. வாழ்க வளமுடன

ஃஃஃ