நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், ஜனவரி 10, 2013

திருப்பாவை - 26

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை
திருப்பாசுரம் - 26
மாலே!... மணிவண்ணா!...
மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை ல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சசன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பா டுடையனவே
சாலப்பெரும் பறையே பல்லாண்ு  இசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலி னிலையாய்! அருளேலோர்  எம்பாவாய்!...  


திருவளர் செல்வனே!... திருமாலே!... நீலமணி போலும் நிறத்தழகா!... 

மார்கழியில் நோன்பு நோற்றிருக்கும் நாங்கள் - எங்குக்கு மேற்பட்டோர் செய்தவாறசெய்யும்படியாக, 
ங்கின் ோன்புக்கத் ேவையானங்கப் பொரள்கை நீ கேட்கும்பிக்கு  ூறுகின்றோம்... 


கற்பூர வாசம் வீசும் உன் செவ்விழ்ிந்ு,   உலகம் நடுங்கும்படிக்க    ஓங்காரமிடும் பாஞ்சசன்னியத்ைப் போன்ற -பால் வண்ண - வெண்சங்குகள், 

பேரொலி எழுப்பும்  பெரும்பறைகள் - இவைகளை முழக்கியபடி ''பல்லாண்டு பல்லாண்டு  பல்லாயிரத்தாண்டு'' எனப் புகழ்ந் இசை பாடம் அடியார்கள், 
கோல விளக்கு
கோல விளக்கு, 
உன்னுடைய அடையாளமாக பகை வெல்லும் கருடக் கொடி, அழகிய முத்துப் பந்தல் ஆகியற்றை நீ எங்கக்கு   அளித்ு  அருள்  புரிவாயாக!... 


ஊழிப் பெரு வெள்ளத்ின் நுவில் ஆலிையின் ேல் ச்சிளம் ாலகனாகத் ோன்றும் அருள் விவே!...ி மூலே!...அருள் புரிவாயாக!....
நன்றி - ரதி, தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..