நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

ஞாயிறு, டிசம்பர் 30, 2012

திருப்பாவை - 15


ஆண்டாள் அருளிய ிருப்பாவ 
ிருப்பாசுரம் - 15

thanjavur14
வல்லானையைக் கொன்ற வல்லான்
எல்லே! இளங்கிளியே! இன்னம் உறங்குதியோ!
சில்லென்ு  அழையேன்மின் நங்கைமீர்! போதருகின்றேன்!
வல்லை!. உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதானாயிடுக!
ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ? போந்தார் போந்ு  எண்ணிக்கொள்
வல்லானைக் கொன்றானை, மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை, மாயனைப் பாடேலர்ம்பாவாய்.  


எல்லே!...இளங்கிளியே
எலே... இளம் கிளியே! இன்னுமா தூங்குகின்றாய்?....(எலே - ெல்லத் தமிழ்)

சில்-லுன்னு அழைக்கீர்கள்!....வருகிறேன்!...ந்ிட்ேன்!.... 
ஏய்!...நீ பெரியஆளு தான்!... ற்கு முன் ொன்னெல்லாம் ீ அறியாட்டாயா?...
ஆ! நீங்கும்  ன்னை  மிிய ..... பெரிய....ஆளங்கான்! ....

ய்!.. நீ சக்கிரம் எழுந்ு  வர மாட்ாயா!....

உங்களுக்கென்ன...வேறு வேலை இல்!...  சரி... சி... எல்லாரும் வந்து விட்டார்களா?...

எல்லாரும் வந்ே!... வந்து நீயே எண்ணிக் ொள்!... (அப்பியாவு நீ வெளியே வுகிறாயா... பார்க்காம்!....)

இளங்கிளியே! எங்கள் ோழ.!....ம்சன் ன் மஏவி விட்டுவாபீடம் என்னும் மான அழித்ன் !... 

த்ிற்கும்ாற்றாரிடம் ு மாற்றோ  அந்த  மாற்றத்த் ொலத்ஒழிப்பன் !....

அந்த் ூயை  - மாயைப்ாடிப்  பிட  வாராய் ....எம் பாவாய்!....
நன்றி - ரதி, தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..