நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

புதன், டிசம்பர் 19, 2012

திருவெம்பாவை - 01

 
ிக்காசப் பெருமான் 
 அருளிய  
திருவெம்பாவை

 
 திருஅண்ணாமலையில் அருளியது - சக்தியை வியந்தது


நடராசர்
ென்னாடுடையிவே போற்றி
திருச்சிற்றம்பலம் 

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக்கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ! வன்செவியோ? நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே! என்னே!
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்!...01.

ியும் அந்ும் இல்லிவெருமான் அடிும் முடியும் அறிய முடியாறு அனற் பிழம்பாய் அருட்பெரஞ்சியாய் ின்றர். அந் ேவின்  ண்ிலங்கும் ுட்பங்கல்கை நங்கள் வாழ்த்ியும் ோற்றியும் ாடுவ -ாரக் ேட்ட ின்னும் ுயில் நங்கி எழாமல்   இன்னும் உறங்கிக் ொண்டிருக்கின்றாய்... ியண்கை உடைய எம் ோழிய... என்னேளாச் செவியினை உடையா?...
 
ும் வியில் ஈசங்கள் வாழ்த்ியும் ோற்றியும் ாடுவெவிமத் ஒரோழி ிம்மி அழெய்மறந்த்ென் ஞ்சையின் மேல் இரந்துரண்டு விழுந்ே!... 

ீயஈசன் புகழ் கேட்டும் ங்கதூக்கத்திலிருந்து எழாமல் கிடக்கிறாய்!.. 
அவளோ ஈசன் புகழ் கேட்ட  மூர்ச்சையாகிக் கிடக்கின்றாள்..  
ு என்னிந்ை?

  பாசம் பரஞ்சோதிக்கு அன்பாய் இராப்பகல்நாம்
 பேசும்போ தெப்போது இப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய்! நேரிழையீர்
சீசி இவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடம்ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குத்
கூசும் மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்!... 02.
 
ி... சிறந்த அணிகன்க அணிந்து பொலிபவளே!.. இரவிலும் பகலிலும் நாம் கூடிப் பேசும் போதெல்லாம் பரஞ்சோதியாய்த் திகழும் பரமனுக்கே என் அன்பும் பாசமும் என்று கூறி மகிழ்வாய். ஆனால் இப்போது மெத்தென்ற பஞ்சணைக்கே உன் பாசத்தினை வைத்தாய் போலும்!...

என்னைப் பிறந்த அணிகன்க அணிந்து பொலியும் என் அன்புக்குரிய தோழியரே!.. நமக்குள் என்ன வேறுபாடு?... ஏதும் இல்லை!..
சற்று நேரம் அசந்து தூங்கியதால் சீ...சீ...என்னைப் பழிக்கும் நேரமா இது?.. 

விண்ணோரும் தலை வணங்கி வழிபடுவதற்கு நாணுகின்ற திருவடித் தாமரைகளை - ஒரு குற்றமும் அறியாத அன்பருக்குத் தந்தருள என்று 
எங்கும் சிவலோகனாக நிறைந்துள்ள ஈசன் - 
தில்லைச் சிற்றம்பலத்தில் நடம் புரியும் எம்பெருமான் 
இங்கு எழுந்தருளும் சமயமல்லவா!.. 
அந்த இறைவனுக்கு நாம் அன்புடையோம் அல்லவா!...
நாமும் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடையோம் அல்லவா!...
தோழியரே!... உணர்ந்து கொள்வீர்களாக!...
நந்தி
முதற் குருநாதன் போற்றி
ேன்மிகுமுரம் ீனம் வெளியிட்டுள்ள உரையினை அனுசித்ு எழப்பெற்ற .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..