நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

சனி, டிசம்பர் 29, 2012

திருப்பாவை - 14


ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 
திருப்பாசுரம் - 14
thanjavur14
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
உங்கள் புழைக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
செங்கல்பொடிக்கூறை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும்
நங்காய்! எழுந்திராய்! நாணாதாய்! நாவுடையாய்!
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்!  


வாய் நெகிழ்ந்த செங்கழுநீர்
எம் பாவாய்!.....உங்கள் வீட்ின் பின்பம், புழைக்கடைத் தோட்டத்தில் உள்ள சிறு குளத்தில் - சூரியனின் வருகையினை எதிர் நோக்கி செந்தாமரை மலர்கள் மலரத் தொடங்கிவிட்டன.
ஆம்பல் வாய் கூம்பின
நேற்றைய இரவில் பூத்த ஆம்பல் மலர்களோ கூம்பி விட்டன....
செங்கல் பொடிக்கூறைத் தவத்தவர்
ங்ாவியினைத் தரித்தபடி  தூய தவத்தினை மேற்கொண்டுள்ள  தவசிகள் - இளங்காலைப் பொழுதில் நீராடி முடித்து - தங்கள் திருக்கோயிலில் நடைதிறந்து நித்ய வழிபாடுகளை  - தூய வெண்சங்கு முழக்கத்துடன்  மேற்கொள்வதற்கு விரைகின்றனர்..

''நான் வந்ு உங்கையெல்லாம் எழுப்புகிறேன்'' - என்று நேற்று எம்மிடம் கூறினாய! நீ ஒற்றைச் சொல் உடையவள் போல என்று, நாங்களும் உன் வார்த்தைகளை உண்மை என நம்பினோம்..

ஆனால்... நங்காய்!.... நடந்ததென்ன?.... 

உனக்கு வெட்கமாக இல்லையா?....இப்படிக் கிடந்து உறங்குவதற்கு!.தித்திக்கத் தித்திக்கப் பேசும் இதழ்களால் பொய் பேசினையே!...

நங்காய்! எழுந்திராய்!... நாணம் இல்லாதவளே! எழுந்திரு!.....ஞ்சன்னியம் எும் சங்ினையும்  ர்சம் எனும் சக்கத்ையும் ஏந்ி ''சம்'' என்றன்னைச் சார்ந்ர்  ம் ுயங்கக்  கன்,

ள்ளல் எனாரி வாரிக் கொடுப்பற்கும், ல்லுரர் ம் கொடுமையினின்று  ம் மக்கைக் காப்பற்கும் என - வலிமையான கங்களை உடையவன்  நம் பெருமான்

அன்புக்கு அன்பான ஐயை, அண்டினோர்க்கு அரை, ாமை மர் போன்ற ிருவிழிகை உடையத்  - பாடிப் பரவிட  எழுந்திராய்!...
நன்றி - ரதி, தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..