நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

வாழி அவன்தன் வளநாடு மகவாய் வளர்க்கும் தாயாகி

ஊழி உய்க்கும் பேருதவி ஒழியாய் வாழி காவேரி!..


செவ்வாய், மார்ச் 05, 2013

ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரம்


ஸ்ரீ பஞ்சாட்சர பஞ்சகம்

ஸ்ரீ விஸ்வநாதஸ்வாமி, தேப்பெருமாள் நல்லூர்.

நாகேந்திர ஹாராய த்ரிலோசனாய
பஸ்மாங்க ராகாய மகேஸ்வராய
நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய
தஸ்மை ''காராய'' நம சிவாய...

மந்தாகினி சலில சந்தன சர்ச்சிதாய
நந்தீஸ்வர ப்ரமதநாத மகேஸ்வராய
மந்தார புஷ்ப பஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாய
தஸ்மை ''காராய'' நம சிவாய...

சிவாய கெளரி வதநாப்ஜ  வ்ருந்த
சூர்யாய தக்ஷாத் வர நாஸகாய
ஸ்ரீநீலகண்டாய வ்ருஷ்ஹ த்வஜாய  
தஸ்மை ''சிகாராய'' நம சிவாய...

வசிஷ்ட  கும்போத்பவ கௌதமார்ய
முநீந்திர தேவார்ச்சித சேகராய
சந்த்ரார்க  வைஷ்வாநர லோச்சனாய
தஸ்மை ''காராய'' நம சிவாய...

யக்ஷஸ் வரூபாய ஜடாதராய
பினாக ஹஸ்தாய சனாதனாய
திவ்யாய  தேவாய திகம்பராய
தஸ்மை ''காராய' நம சிவாய...

பஞ்சாக்ஷரம்  இதம் புண்யம்
ய: படேத் சிவ சந்நிதௌ
சிவலோகம் அவாப்னோதி 
சிவேன ஸஹ மோததே:

'' ஓம் நம சிவாய ... சிவாய நம ஓம் ''

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக