நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

திங்கள், நவம்பர் 18, 2019

அன்பின் வழியது..

இன்றைய பதிவில் ஒரு காட்சியும் காணொளியும்..

இவை Fb ல் வந்தவையாகும்..


இவற்றைக் காண்பவர் மனம் நிச்சயமாக நெகிழும்...
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல்.. (0033)
-: திருக்குறள் :-

வாழ்க நலம் 
ஃஃஃ