நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

அன்பினில்..

 நாடும் வீடும் நலம் பெற வேண்டும்..

பகையும் பிணியும் 
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

எங்கள் Blog ன்
நேற்றைய
பதிவில் இடம்
பெற்றிருந்த படங்களுள்
குழந்தை ஒன்று
பசுங்கன்றினைக்
கும்பிடுகின்ற படம்
மனதைக் கவர்ந்தது..

வளரும்
பிள்ளைகளின் மனதில்
நம்முடன் வாழும்
சிற்றுயிர்களைப் பற்றி
இப்படியான அன்பினை
விதைத்து விட்டால்
வையகம் சொர்க்கமாகி
விடும்..

அன்பும் கனிவும்
ததும்புகின்ற
இந்தப் படத்தைக் கண்டதும்
என் மனதில் எழுந்தவை
இன்றைய
 பதிவில்...

அழகாக படம் பிடித்தவர்க்கும்
படத்தினைப் பதிவினில்
வைத்தவர்க்கும்
நெஞ்சார்ந்த நன்றி..
***

கன்றோடு கன்றென்று
கைகூப்பி நின்று
கனிகின்ற நல்மனம்
வாழ்கவே நின்று..

சேயோடு சேயாகும்
செந்தமிழ்க் கன்று..
செம்மையாய் வாழ்கவே
சீர் பல கொண்டு..


தாய்க்கும் ஒரு தாயாகும்
தாய்மையின் தெய்வம்..
தூய்மையின் தொல்புகழ்
தாய்த்தமிழர் செல்வம்..

நாடுடைய நலந்தனை
மாடென்பது தமிழ்
பீடுடைய கல்விதனை
மாடென்பது குறள்..


குங்குமம் தனைக் கூறும்
குடித் தமிழர் பண்பு..
மங்கலம் மனையறம்
மடிப் பசுவின் அன்பு..


கன்றினைக் கட்டிடும்
நடுதறியும் லிங்கம்
சைவத்தில் ஓங்கிடும்
சத்தியம் தாங்கிடும்..


கன்றதன் கால்வழி
கண்ணனின் குழல்வழி
கண்ணனின் சொல்வழி
நன்றெமக்கு அவ்வழி..

நன்றி எனச் சொல்வதற்கு
வகை ஒன்றும் இல்லை..
நயந்து உடன் வாழ்வதுவே
நலம் காட்டும் எல்லை..
***
வாழ்க வையகம்
வாழ்க மகிழ்வுடன்..
ஃஃஃ