நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

சனி, மே 21, 2022

ஏழூர் விழா 4

  

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
ஏழூர் பல்லக்குகள் இன்றும் தொடர்கின்றன.. 
(விடாது கருப்பு!..  என்பது உண்மை தானோ!..)

என்ன செய்வது?... எல்லாப் படங்களையும் நீங்கள் பார்த்துத் தான் ஆக வேண்டும்!..

இன்றைய பதிவில்,
திருநெய்த்தானம் கோயிலுக்குள் பல்லக்குகள் கடைக் காலில் நிறுத்தப் பட்டிருப்பதைக் காணலாம்..


பல்லக்கு திருப் பாதந்தாங்கிகளைப் பதிவில் சேர்க்க இயலாமல் போனது மிகவும் வருத்தம்.. எதிர்வரும் காலத்தில் அவர்களையும் பதிவில் சேர்ப்பதற்கு ஐயாறப்பர் அருள் புரிய வேண்டும்...

நண்ணியொர் வடத்தி னிழல் நால்வர்முனி வர்க்கன்று
எண்ணிலி மறைப் பொருள் விரித்தவர் இடஞ்சீர்த்
தண்ணின்மலி சந்த கிலொடு உந்திவரு பொன்னி
மண்ணின்மிசை வந்தணவு வண் திருவையாறே.. 2/32/4..
-: திருஞானசம்பந்தர் :-

ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
***