நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

புதன், செப்டம்பர் 26, 2018

ஆடல் காணீரோ..

ஒவ்வொரு வருடமும்
ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானுக்கு நிகழ்த்தப்பெறும் அபிஷேகங்கள் ஆறு...

மார்கழித் திருஆதிரை, சித்திரைத் திருஓணம், ஆனி உத்திரம்
- ஆகிய நட்சத்திர நாட்களில் மூன்று அபிஷேகங்கள்..

ஆவணி, புரட்டாசி, மாசி மாதங்களின்
வளர்பிறைச் சதுர்த்தசி நாட்களில் மூன்று அபிஷேகங்கள்..

ஆக, ஆறு அபிஷேகங்கள்...

அந்த வகையில்
கடந்த புரட்டாசி சதுர்த்தசி நாளன்று சகல சிவாலயங்களிலும்
ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுக்கும் சிவகாமவல்லி அம்பிகைக்கும்
அபிஷேக ஆராதனைகள் நிகழ்ந்துள்ளன...

அந்த கோலாகல திருக்காட்சிகள் - இன்றைய பதிவில்...

அத்துடன், கடந்த சனிப் பிரதோஷத்தன்று
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் நிகழ்ந்த திருக்காட்சிகளும் இடம் பெறுகின்றன..

திருக்கோயில்களில் நிகழ்வுற்ற
வைபவங்களின் படங்களை வழங்கியோர்
உழவாரம் சிவனடியார் திருக்கூட்டத்தினர்...

அவர்தமக்கு மனமார்ந்த நன்றி...

தஞ்சை பெரிய கோயிலில்
பிரதோஷ நாளின் சிறப்பு அலங்காரம்

ஸ்ரீ பிரஹதீஸ்வர ஸ்வாமி 
பன்னெடுங் காலம் பணிசெய்து பழையோர் தாம்பலர் ஏம்பலித் திருக்க
என்நெடுங் கோயில் நெஞ்சு வீற்றிருந்த எளிமையை என்றும் மறக்கேன்
மின்நெடும் புருவத்து இளமயில் அனையார் விலங்கல்செய் நாடகசாலை
இன்னடம் பயிலும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை ராசராசேச்சரத்து இவர்க்கே...(9/16/8)
-: கருவூரார் :-

ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மன் 
ஸ்ரீ வராஹி அம்மன் 
ஸ்ரீ சிவ ஷண்முக மூர்த்தி 
முத்தங்கி தரிசனம்
புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன்
அருள்தரும் ஆடல் வல்லானின் 
அலங்காரம்

திருத்தலங்கள் தோறும் திகழ்கின்ற
சிவாலயங்களில் விளங்கும் நடராஜ சபை அனைத்தும்
திருச்சிற்றம்பலம் என்றே புகழப்படும்..

திருத்தலங்கள் தோறும் தரிசித்து வணங்கிய
திருநாவுக்கரசு ஸ்வாமிகள்
தில்லைச் சிற்றம்பலத்தினைத் தரிசித்த வேளையில்
அருளிச் செய்த திருப்பாடல்களைப் பொதுவாகக் கொண்டு
பல்வேறு திருத்தலங்களில் திகழும்
நடராஜ சபைகளைப் போற்றி
இன்றைய பதிவினை அலங்கரிக்கின்றேன்..

அருள்திரு அண்ணாமலை நாதன் 
செஞ்சடைக் கற்றை முற்றத் திளநிலா எறிக்குஞ் சென்னி
நஞ்சடைக் கண்ட னாரைக் காணலா நறவ நாறும்
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
துஞ்சடை இருள் கிழியத் துளங்கெரி ஆடுமாறே.. (4/22/1)

ஸ்ரீ உண்ணாமுலையாள்
திருஅண்ணாமலை
ஏறனார் ஏறு தம்பால் இளநிலா எறிக்குஞ் சென்னி
ஆறனார் ஆறு சூடி ஆயிழை யாளோர் பாகம்
நாறுபூஞ் சோலைத் தில்லை நவின்றசிற் றம்ப லத்தே
நீறுமெய் பூசி நின்று நீண்டெரி ஆடுமாறே.. (4/22/2)

ஸ்ரீ கயிலாயநாதன்
ஐயன்பேட்டை - தஞ்சாவூர்.
ஸ்ரீசிவகாமசுந்தரி
ஐயன்பேட்டை - தஞ்சாவூர்.
பையர வசைத்த அல்குற் பனிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி
மையரிக் கண்ணி யாளும் மாலுமோர் பாகம் ஆகிச்
செய்யெரி தில்லை தன்னுள் திகழ்ந்த சிற்றம் பலத்தே
கையெரி வீசி நின்று கனலெரி ஆடுமாறே.. (4/22/4)

ஸ்ரீ அக்ஷயபுரீஸ்வரர்
திருச்சோற்றுத்துறை - தஞ்சாவூர்.
ஸ்ரீ அக்ஷயபுரீஸ்வரர்
திருச்சோற்றுத்துறை - தஞ்சாவூர்.
 
ஸ்ரீ செம்பொற்சோதியான்
திருஐயாறு - தஞ்சாவூர்.
 
பத்தனாய்ப் பாடமாட்டேன் பரமனே பரமயோகி
எத்தினாற் பத்தி செய்கேன் என்னைநீ இகழ வேண்டா
முத்தனே முதல்வா தில்லை அம்பலத் தாடுகின்ற
அத்தாஉன் ஆடல் காண்பான் அடியனேன் வந்தவாறே.. (4/23/1)

ஸ்ரீ அக்னியேஸ்வரர்
திருக்கஞ்சனூர் - தஞ்சாவூர் (Dt).
ஸ்ரீ அபிமுகேசர் - திருக்குடந்தை
கருத்தனாய்ப் பாடமாட்டேன் காம்பன தோளிபங்கா
ஒருத்தரால் அறியவொண்ணாத் திருவுரு உடையசோதீ
திருத்தமாந் தில்லைதன்னுள் திகழ்ந்தசிற் றம்பலத்தே
நிருத்தம் நான் காணவேண்டி நேர்பட வந்தவாறே.. (4/23/2)

ஸ்ரீ நாகேஸ்வரர் - திருக்குடந்தை 
ஸ்ரீ கோனேரிராஜபுரம் - தஞ்சை (Dt) 
கண்டவா திரிந்துநாளுங் கருத்தினால் நின்றன்பாதம்
கொண்டிருந் தாடிப் பாடிக் கூடுவன்குறிப் பினாலே
வண்டுபண் பாடுஞ்சோலை மல்குசிற் றம்பலத்தே
எண்டிசை யோரும்ஏத்த இறைவநீ ஆடுமாறே.. (4/23/5)

திருக்குற்றாலநாதன் - குற்றாலம் - நெல்லை.
பொய்யினைத் தவிர விட்டுப் புறமலா அடிமை செய்ய
ஐயநீஅருளிச் செய்யாய் ஆதியே ஆதிமூர்த்தி
வையகந் தன்னில் மிக்கமல்கு சிற்றம்பலத்தே
பையநின் ஆடல் காண்பான் பரமநான் வந்தவாறே.. (4/23/7)
-: திருநாவுக்கரசர் :-
* * *
ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரன் நாமமே
சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்கவே..

ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஃஃஃ