நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

சனி, நவம்பர் 17, 2018

பகவான் சரணம்

இன்று கார்த்திகை முதல் நாள்..

கனவிலும் நினைவிலும்

ஸ்ரீ ஐயப்ப ஸ்வாமியையே
தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும்
நன்னெஞ்சங்களுக்கொரு பொன்னாள்!..

அந்த நன்னெஞ்சங்களுடன் சேர்ந்து

நாமும் சொல்லிடுவோம் -

ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா...

ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா!...


பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..


பகவான் சரணம்.. பகவதி சரணம்..
தேவன் பாதம்.. தேவி பாதம்..
பகவானே... பகவதியே...
தேவனே.. தேவியே...

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
தேவன் பாதம்.. தேவி பாதம்...
பகவானே.. பகவதியே...
தேவனே.. தேவியே...

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...அகமும் குளிரவே அழைத்திடுவோமே..
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..
அகமும் குளிரவே அழைத்திடுவோமே..
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..

பகலும் இரவும் உன் நாமமே
ஸ்மரணம் ஸ்மரணம் ஐயப்பா..

கரிமலை வாசா பாபவினாசா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..
கரிமலை வாசா பாபவினாசா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..

கருத்தினில் வருவாய்.
கருணையைப் பொழிவாய்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..

கருத்தினில் வருவாய்.
கருணையைப் பொழிவாய்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..


மஹிஷி சம்ஹாரா மதகஜ‌ வாகனா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..

மஹிஷி சம்ஹாரா மதகஜ‌ வாகனா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா..

சுகுண விலாசா சுந்தர ரூபா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
சுகுண விலாசா சுந்தர ரூபா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...


ஆறுவாரமே நோன்பிருந்தோம்
பேரழகா உன்னைக் காண‌ வந்தோம்..

ஐயப்பா... ஐயப்பா... ஐயப்பா...

ஆறுவாரமே நோன்பிருந்தோம்
பேரழகா உன்னைக் காண‌ வந்தோம்..

பால் அபிஷேகம் உனக்கப்பா
இந்த பாலனைக் கடைக்கண் பாரப்பா..
பால் அபிஷேகம் உனக்கப்பா
இந்த பாலனைக் கடைக்கண் பாரப்பா..முத்திரைத் தேங்காய் உனக்கப்பா
தித்திக்கும் நாமம் எனக்கப்பா...
முத்திரைத் தேங்காய் உனக்கப்பா
தித்திக்கும் நாமம் எனக்கப்பா...

கற்பூர தீபம் உனக்கப்பா உந்தன் 
பொற்பதமலர்கள் எனக்கப்பா...
கற்பூர தீபம் உனக்கப்பா உந்தன்
பொற்பதமலர்கள் எனக்கப்பா...

தேவன் பாதம் தேவி பாதம்
சேவடி சரணம் ஐயப்பா...
நாவினில் தருவாய் கீதமப்பா
தேவை உன் திருப்பாதமப்பா..

நெய்யபிஷேகம் உனக்கப்பா..
உன் திவ்ய தரிசனம் எனக்கப்பா
தையினில் வருவோம் ஐயப்பா
அருள் செய்யப்பா மனம் வையப்பா..


பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்..
தேவன் பாதம் தேவி பாதம்..
பகவானே... பகவதியே..
தேவனே.. தேவியே...

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா...

சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா..


சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா..

சரணம் சரணம் ஐயப்பா...
ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா..
***
கலைமாமணி ஸ்ரீ K வீரமணி அவர்கள் வழங்கிய
காலத்தை வென்ற பாடல்..ஓம்
ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா!..
ஃஃஃ